Bezoek 2018

STICHTING STEDENBAND WAGENINGEN-GÖDÖLLŐ

Geachte mevrouw, mijnheer,

Zoals u wellicht zult weten vindt er elk jaar een uitwisseling plaats in het kader van de stedenband met Gödöllő. Dit jaar zal de Wageningse gemeenschap haar gasten weer ontvangen.
Op dit moment vinden er voorbereidingen plaats om een veelzijdig programma samen te stellen wat zowel voor het Wagenings publiek als de bezoekers uit Gödöllő aantrekkelijk is.
Eén van die voorbereidingen is de inventarisatie van wiens gastvrijheid wij straks gebruik mogen maken.
Het bezoek vindt plaats van donderdagmiddag 4 oktober tot zondagochtend 7 oktober.
Voor zover nu bekend is, verwachten wij vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg, onderwijs, scholieren, leden van een dansgroep, kunstenaars, politie en een aantal lokale verenigingen.
De scholieren en hun begeleiders worden bij voorkeur ondergebracht bij leerlingen van de H.J. Piekschool.

Uitwisselingen van stedenbanden zijn ook bedoeld om met elkaar kennis te maken, op persoonlijk gebied en met elkaars cultuur. Bovendien worden de kosten hierdoor op een voor ieder bereikbaar niveau gehouden. Wij willen u dan ook vragen of u in deze periode één of meerdere personen uit Gödöllö kunt ontvangen. De logé maakt enkele dagen deel uit van uw huishouden en maakt zo kennis met de dagelijkse Nederlandse gewoonten.
Overdag wordt voor een programma gezorgd, donderdag- en vrijdagavond worden de maaltijden bij u thuis genuttigd en heeft u de verdere avond gelegenheid om uw gast(en) nader te leren kennen. De zaterdag zal voor een deel met een gezamenlijk programma worden gevuld, waarbij u zelf ook aan deel kunt nemen.

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden vragen wij u per mail te reageren naar
paulh.quint@ziggo.nl U kunt daarbij een foto van het formulier meesturen (geef het uw naam).
U kunt ons hiermee ook op de hoogte brengen van uw vragen of opmerkingen aangaande de stedenband. Denkt u hierbij aan onderwerpen die uw interesse hebben en welke mogelijk de stedenband een nog breder perspectief kunnen bieden.

Namens de Stichting Stedenband Wageningen-Gödöllő

Kees Beurmanjer, voorzitter
Paul Quint, contactpersoon gastgezinnen.

Antwoordbrief inventarisatie gastgezinnen.

dhr./mw./fam. ………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………..

Postcode – woonplaats:………………………………………………………………………

Telefoon:…………………………………………… evt. mob.:……………………………….

e-mail adres:……………………………………………..@…………………………………….
Ik/wij kunnen van 4 tot 7 oktober 2018 …… gasten ontvangen uit Gödöllő.

Onze voorkeur gaat uit naar een man / vrouw / echtpaar of
wij ontvangen graag de perso(o)n(en) waarmee wij reeds kennis hebben gemaakt,

te weten: ………………………………………………………………………………………………….

Eventuele opmerkingen (bv. u eet vegetarisch; u ontvangt het liefst iemand vanuit een bepaalde doelgroep):
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
 het schikt ons dit jaar niet, maar een volgende keer graag

 wij zijn nu en in de toekomst niet in de gelegenheid om gasten te ontvangen

 ik weet iemand die (ook) graag een gast zou willen ontvangen

 ik zou graag wat meer willen weten over de volgende onderwerpen: