Politie schrijft 2014

Tijdens het bezoek van de partnerstad Gödöllö aan Wageningen was ook een afvaardiging van de politie uit die stad aanwezig.
Op de gebruikelijke dag van de uitwisselingen mocht ik een programma voor onze Hongaarse gasten en collega’s maken en begeleiden.
De dag werd begonnen met een bezoek aan de afdeling Forensische Opsporing in Elst. gasten 28Daar werd gekeken over welke opsporingstechnieken we in Nederland beschikken en welke overeen kwamen met die in Hongarije. Er bleek niet veel verschil te zijn.
Daarna werd een bezoek gebracht aan Arnhem waar werd gesproken met iemand uit de leiding van de districtsrecherche.
Hier werd uitleg gegeven over de wijze van afhandelingen in een rechercheonderzoek welk wordt uitgevoerd vanaf de basis politiezorg tot grootschalige opsporingsteams. Het bleek dat er aan de basis toch wel enkele zaken verschillen tussen Nederland en Hongarije. Maar ook met name de wijze waarop de zaken worden aangebracht bij het Openbaar Ministerie.
Aansluitend werd geluisterd naar de presentatie van gedragsdeskundigen binnen de Nederlandse politie. De presentatie werd voortdurend onderbroken met vragen over de werkwijze, de bevoegdheden en de achtergrond van de opleiding van de gedragwetenschappers. Het bleek dat men in Hongarije dit absoluut niet kent en dat als er een psychisch onderzoek moet komen of men heeft ondersteuning nodig van een psychiater nodig bij een verhoor, men een beroep moet doen op externe psychiaters. Men was duidelijk onder de indruk welke toegevoegde waarde deze gedragwetenschappers binnen een opsporingsonderzoek hebben.
Men wilde beslist gaan onderzoeken of dit ook binnen de Hongaarse politie ingevoegd kan gaan worden.
Na een voortreffelijk lunch werd koers gezet naar de politie te water.
gasten 26Tijdens een vaart die werd gemaakt werd uitleg gegeven over de werkzaamheden die de politie te water allemaal te behandelen krijgt. Toeval of niet, maar men had zeer kort geleden twee ernstige scheepvaartongelukken te behandelen gekregen en kon daar uitvoerig over vertellen. Het bleek dat de Hongaarse collegas ook nog goede schippers waren op een Nederlandse politieboot.
Als afsluiting werd een bezoek gebracht aan het nieuwe politiebureau te Wageningen. De vertrekkende teamchef van het basisteam vertelde over de veranderingen die de Nederlandse politie op het moment ondergaat naar één Nationaal Politiekorps. Dat dit veel veranderingen binnen de politie met zich brengt werd al heel snel duidelijk. Na een kort gesprek werd het bureau nog even bezichtigd en kwam ook deze interessante dag een einde.
In de avonduren werd nog even onder het genot van een goed glas gerstenat gezellig nagebabbeld over de dag. Het bleke dat de dag voor de Hongaarse collega’s indrukwekkend was geweest. De ontmoeting met de gedragdeskundigen had bij hen diepe indruk gemaakt. Temeer omdat men dit absoluut niet binnen de Hongaarse politie kent.
Rijk Middelman.