Stichting welzijn en gezondheidszorg

Medewerkers van de dagopvang voor verstandelijk beperkten
(Nefelejcs) en de daklozenopvang (Forras) werden verwelkomd door Hans de Jong en Ildiko nagy namens de Stichting Welzijn en Gezondheidszorg
Wageningen-Gödöllö (WGWG).
Zij bezochten het SociaalPension in Ede en zorgboerderij De Hoge Born.
Het bezoek aan het Sociaal Pension liet zowel overeenkomstenals verschillen zien in de opvang van daklozen.
In Hongarije zijn de woon- en leefregels binnen het pension veel strenger en is er weinig tot geen ruimte voor ontplooiing.
In Nederland streeft men naar terugkeer in de maatschappij en wordt er samen met een job coach een traject uitgezet.
De moestuin als dagbesteding sprak erg tot de verbeelding van de medewerkers van Forras.
De antroposofische visie van De Hoge Born sprak de Hongaarse bezoekers eveneens aan.
Het geheel was voldoende stof om over na te denken en uit te gaan werken.
H.d. Jong.